Staalname

Staalname

Bent u op zoek naar een trajectanalyse of bemonstering? Dan kan u beroep doen op Miasma! U kan bij ons terecht voor:

  • staalname lozingspunten
  • staalname afvalstoffen
  • staalname digestaten
  • staalname (onderwater)bodem

Wij voeren de bemonsteringen uit volgens de wettelijk geldende methodieken. Bovendien kiest u voor Miasma voor een erkende staalnemer voor de meeste matrixen zoals afval, waters, mest of slib. Wij beschikken over de nodige expertise en materiaal om onafhankelijke staalname te garanderen. Direct na bemonstering worden de stalen gekoeld en voor analyse bij het door u gekozen labo afgeleverd.

Noodzakelijke analyses

Heeft u een intern probleem of komt er een controle onderzoek?
In samenwerking met door OVAM en VLM erkende labo’s biedt Miasma u de mogelijkheid om bedrijfsinterne of wettelijke analyses uit te voeren aan scherpe prijzen.

U kan er op rekeningen dat onze staalnames op uw site worden uitgevoerd volgens de geldende CMA-methodes. U heeft ook steeds de garantie dat wij de staalkwaliteit bewaren door gebruik te maken van geijkte procedures en monsternameformulieren.

Eigen meettoestellen

Het uitvoeren van analyses van luchtkwaliteit (zwavel, methaan, zuurstof, ammoniak, etc.) met het oog op proceskwaliteit gebeurt steeds met onze eigen draagbare meettoestellen.

Eigen staalnamewagen

Miasma beschikt over een eigen staalnamewagen die uitgerust is conform de bepalingen van de CMA en het Vlarel. Sinds 2012 gelden de nieuwe Vlarema en Vlarel waardoor exploitanten of producenten hun producten en afvalstoffen dienen te laten bemonsteren door een deskundige en onafhankelijke staalnemer. Miasma kan dit voor u uitvoeren waarbij rekening wordt gehouden met de noodzakelijke veiligheid en PBM’s.

Apparatuur bemonstering

Wij bezitten de noodzakelijke apparatuur voor bemonstering binnen CMA/1/A.13-14-15-16-17-18-19 waardoor we zowel vaste, vloeibare, pasteuze of eventuele asbesthoudende materialen kunnen bemonsteren. Dankzij onze centrale ligging in Limburg, vlak aan de E314, zijn we snel ter plaatse!

Wij dragen steeds zorg voor de verdere ophaling van de stalen en administratie van de analyses. Door gekoeld transport en door directe aflevering bij een labo naar keuze wordt de kwaliteitsketen behouden. Heeft u nog geen labo? Dan regelen wij dat voor u!

Aanvraagdossiers

Wilt u een aanvraagdossier indienen? Miasma kan u daarbij helpen door de noodzakelijke analyses uit te voeren, het dossier uit te schrijven en dit te bezorgen aan de bevoegde overheden. Of wenst u een ontheffing voor hergebruik van uw afvalstoffen als bodemverbeterend middel of de bepaling van de landbouwkundige waarde? Contacteer ons voor de nodige analyses en documenten:

  • Grondstofverklaringen voor meststoffen, spuiwaters van luchtwassers of slibs voor gebruik op landbouwgronden
  • Gebruikscertificaten voor baggerslib of ruimingspecie als bodem of niet-vormgegeven bouwstof
  • Technische Verslagen voor het hergebruik als bodem of niet-vormgegeven bouwstof.

Wist u dat er sinds begin 2012 geen grondstofverklaringen meer noodzakelijk zijn voor het hergebruik als bodem? Enkel de kwaliteit van het materiaal dient gegarandeerd te worden door een onafhankelijk (erkend) bureau. Miasma kan voor u deze uitkeuringsdossiers en kwaliteitsdocumenten opmaken.

U kan ook bij ons terecht voor de opmaak van een technisch verslag voor uitgegraven grond of bodemonderzoek in het kader van overdracht of periodieke verplichting.

Staalname

Ontdek ook onze diensten in milieuadvies, groene energie en afvalbeheer!

Comments are closed.