Groene Energie

Groene energie

Wenst u groene energie uit uw afvalstoffen te genereren? Dit is perfect mogelijk. Bovendien kan dit u een mooie besparing opleveren op de verwerkingskost. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u dit beter helpen inschatten en u in contact brengen met de beste verwerkers.

Wij kunnen de nodige onderzoeken doen om alternatieve oplossingen uit te werken zoals:

  • Vergisting tot groene energie
  • Compostering
  • Verbranding met energierecuperatie
  • Waterzuivering
  • Direct hergebruik : bodem, bouwstof, meststof, …

Groene energieOntdek ook onze diensten in milieuadvies, staalname en afvalbeheer!

Vergistingsinstallaties

Wilt u graag groene energie opwekken met een vergistingsinstallatie? Dit kan door anaerobe vertering van organisch afval, mest of energiegewassen zoals maïs. Dit levert groene energie door de vorming van biogas dat wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Zo kan u met volle teugen genieten van uw groene energie!

De gasproductie en kwaliteit van groene energie hangen af van de gedoseerde voedingsstoffen en de gezondheid van de microbiologische populatie. Miasma berekent op basis van de beschikbare inputstromen de ideale mengverhouding en helpt u zoeken naar eventueel ontbrekende voedingselementen. Deze kunnen we halen uit uw eigen bijproducten, maar wij kunnen u ook in contact brengen met de meest geschikte producten en hun leveranciers.

Opvolging

We kunnen eventuele intoxicatie of dreigende verzuring van uw vergistingsinstallatie detecteren door periodieke analyses uit te voeren waardoor we tijdig kunnen ingrijpen. Ook gaan wij na hoe de voedingsmix zich verhoudt in functie tot de prijs en de kosten. We hebben hiervoor een calculatieprogramma ontwikkeld waarbij er rekening wordt gehouden met de mogelijke inkomsten uit groene energie en parameters zoals:

  • inerte asrest (bezinksels)
  • digestaatafzetkosten
  • afschrijvingen
  • onderhoud
  • exploitatiekosten

Het resulterende cijfer geeft aan hoeveel de prijs aan de poort mag zijn (maximaal te betalen of minimaal op te leveren).

Microbiologisch Advies

Microbiologisch Advies

Wilt u microbiologisch advies of heeft u vragen over microbiologische analyses? Ontdek wat Miasma voor u kan betekenen!

Biogasinstallatie

Indien u wenst te starten met een biogasinstallatie, dan kan Miasma u helpen bij de opstart en begeleiding. Door een biogasinstallatie wordt organisch afval door anaerobe bacteriën omgezet in groene energie zoals elektriciteit en warmte. Wij voeren haalbaarheidsstudies uit en geven een eerste idee over de noodzakelijke onderdelen met hun prijsraming. Daarna kunnen wij u in contact brengen met bouwers van verschillende types installaties.

Waterzuiveringsinstallatie

U kan ook beroep doen op Miasma voor waterzuiveringsinstallaties of het leveren van de technische expertise bij zo’n installatie. Waar moet u aan denken bij een waterzuiveringsinstallatie? Het is noodzakelijk dat er controle-analyses worden uitgevoerd op zowel de reactoren als de ingaande producten omdat bepaalde chemische verbindingen kunnen leiden tot vergiftiging van uw microbiologie. Daarnaast helpen reguliere opvolgingsanalyses u om uw populatie in optimale conditie te houden zodat u het maximum uit uw waterzuiveringsinstallatie kan halen.

Ik wil microbiologisch advies!

Dan stellen we samen met u een gewenst pakket op. Ook in geval van storingen kan u ons bereiken bijna 24/24 om u het nodige microbiologische advies te geven zodat u tijdig kan bijsturen. Wenst u graag dat wij ter plaatse komen? Geen probleem, wij komen zo snel mogelijk ter plaatse zodat we samen de situatie beter kunnen inschatten en het meteen kunnen oplossen! Contacteer ons vrijblijvend.

2016, Asbestinventaris, Maasmechelen, B

Comments are closed.