30
jul
2015

VLM verstuurde half juli een brief naar de meeste landbouwers van Vlaanderen. Hierin worden enkele belangrijke wijzigingen met betrekking tot N en P in bodem verduidelijkt. Wist u dat uw percelen zonder fosfor-analyse standaard als klasse 3 ingedeeld worden?

Miasma is een onafhankelijk door Vlarel en VLM erkend staalname laboratorium. Wij zijn erkend voor de staalname van mest en digestaten voor analyse op chemische, organische en nutriëntparameters. Eveneens voor de staalname van microbiologische monsters kan men op ons een beroep doen. Daarnaast hebben we nog enkele andere erkenningen om u optimaal van dienst te kunnen zijn.

Voor de bemonstering van Rest-stikstof en plantbeschikbare fosfor werken we samen met het erkende labo Agrolab uit Duitsland. Zo haalden we onlangs bij de VLM-aanbesteding voor de rest-N campagne van oktober en november al de controlestalen in de provincie Limburg binnen. Mocht u Rest-N via staalname 30-60-90 cm wensen, aarzel dan niet met ons contact op te nemen.

MAP 5 deelt al de landbouwpercelen van Vlaanderen met betrekking tot plantbeschikbare fosfor van rechtswege in onder Klasse III. Dit heeft zijn gevolgen voor de toegelaten bemesting aan fosfor voor het jaar 2016 en verder (en dus mogelijks ook de opbrengsten). MAP 5 laat toe om ingedeeld te worden in een lagere categorie mits enkele voorwaarden voldoen zijn. Ze voorziet zelfs een (kleine) tussenkomst in de hiervoor noodzakelijke staalname- en analysekosten.

Gezien de gevolgen voor de bemesting kan het dus nuttig zijn om een analyse van uw grond uit te laten voeren. Aangezien de analyse samen met het dossier echter al voor 31/8 bij de VLM dient te zijn, rest ons nog maar weinig tijd. Praktisch gezien kunnen wij een staalname inplannen tot 15/8 om nog tijd te hebben de analyse wettelijk correct te laten uitvoeren en uw de documenten te bezorgen om uw dossier op te maken. Miasma kan de plantbeschikbare fosfor laten analyseren conform de door VLM gevraagde lactaat-methode. Deze analyse vergt echter een zekere voorbehandeling waardoor bijkomende parameters mee geanalyseerd kunnen worden binnen het pakket MTR2. Dit bevat: org. stof,pH,P,K,Mg,Na,Ca

Met deze analyse krijgt u aldus een recente doorlichting van uw landbouwperceel die eveneens nuttig kan zijn voor teeltadvies of andere doseringen (bekalking, kunstmest, compost, ect). Dus zelfs indien klasse 3 bevestigd zou worden is de uitgevoerde staalname en MTR2-analyse nog bruikbaar.

Wenst u dat wij voor u nagaan of u in een lagere categorie valt dan de forfaitaire klasse III?
Dan heeft u 1 analyse per perceel tot 2 hectare nodig (grotere percelen worden opgedeeld in blokken tot 2 ha en vergen dus meer staalname & analysekost)
Dan kunnen wij voor u deze staalname en analyse uitvoeren

  • Staalname incl. km-vergoeding 25 €/stuk bemonstering tot 23 cm voor akkers, 6 cm voor grasland
  • Analyse MTR : plantbeschikbare P 24 €/stuk incl. administratie en verzending

Wij komen deze staalname en analyse op uw percelen uitvoeren voor amper 49 €/staal. Wij garanderen het rapport met de analyses voor 25/8 waardoor u nog voldoende tijd hebt om het dossier in te dienen.

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om te contacteren.
Wij doen onze uiterste best om aan uw wensen tegemoet te komen.

Download hier het formulier “Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse en een financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse”

Comments are closed.