Sloopopvolgingsplan

Asbestinventaris

Het opstellen van een asbestinventaris is cruciaal voor de bescherming van uw werknemers of derden. Hoewel dit een verplichting is, komen we nog regelmatig gebouwen tegen die niet over een asbestinventaris beschikken of waarvan een update wenselijk is. Wenst u een asbestinventaris op te stellen? Dan komt Miasma graag bij u ter plaatse om samen met u uw gebouw aan een onderzoek te onderwerpen.Tijdens een asbestinventaris voeren we de nodige analyses en onderzoeken uit op alle ruimtes en objecten om de mogelijke aanwezigheid van asbest vast te stellen. Wordt er asbestverdacht materiaal op uw site teruggevonden, dan worden ze ofwel via een vuurtest beproefd of bemonsterd, voor analyse in een door de FOD Arbeidsveiligheid erkend labo. Reken op de expertise van Miasma om na te gaan of uw gebouwen asbest bevatten of niet!

Tracimat – Sloopinventaris

Sinds augustus 2018 is bij de afbraak van gebouwen een sloopinventaris noodzakelijk. Dit was reeds het geval voor gebouwen groter dan 1.000 m³ maar vanaf nu dient dit ook te gebruen voor bvb. privé-woningen. Alle huizen en gebouwen dienen nu dus net zoals werkplaatsen een oplijsting te hebben van de bouwmaterialen. Deze Eural-afvalstoffenlijst is ook verplicht bij het indienen van een bouwvergunnning. Miasma is erkend volgens Tracimat voor het uitvoeren van sloopopvolgingsplannen voor infrastructuur en gebouwen. Dergelijk SOP moet door Tracimat conform verklaard worden vooraleer de afbraak kan starten. Wij komen graag ter plaatse om uw constructie of verharding zoals wegen en parkings te onderzoeken. Waar nodig nemen wij stalen of voeren kernboringen door de beton of asfalt uit. Belangrijk bij een SOP is dat gevaarlijke materialen zoals asbest, maar ook teerhoudende asfalt, PCB-houdende appararten of kwik-houdende TL-buizen goed opgelijst worden. Deze worden dan voorafgaan aan de sloop selectief verwijderd samen met andere storende bouwmaterialen zoals keramiek, cellenbeton of gyproc. Na de selectieve sloop volgt een controlebezoek door de Tracimat deskundige.

Tevens zijn wij binnen CMA/1/A.19 erkend voor de bemonstering van asbest in puin en granulaten. Dus ook als het gebouw al afgebroken is kunnen wij u bijstaan om het materiaal op hopen te controleren op het asbestgehalte. Zo kan u een bestaande hoop puin nog afvoeren met een attest.

Werkt u al met een interne preventiedienst? Wij kunnen nauw samenwerken met uw interne preventiedienst als preventieadviseur. Ook kunnen wij voor u een risicoanalyse van uw proces of site uitvoeren. Contacteer ons voor de mogelijkheden!

Milieuadvies
Ontdek ook onze diensten in groene energie, staalname en afvalbeheer!

Comments are closed.