16
jan
2020

Van 1 oktober tot en met 15 november 2019 liep de Nitraatsresiducampagne 2019. Staalnemers van erkende laboratoria gingen toen op pad om het nitraatsresidu te bepalen van verschillende Vlaamse landbouwpercelen. De Mestbank controleerde op haar beurt of deze staalnemers hun werk wel correct uitvoerden. Waarom de Mestbank de hoeveelheid nitraat strikt opvolgt, leest u hier.

Nitraatresidu?

Na het groeiseizoen kunnen de gewassen het nitraat niet meer (voldoende) opnemen, waardoor het teveel achterblijft in de bodem. Deze achtergebleven hoeveelheid nitraat wordt uitgedrukt in nitraatresidu. Als er na het groeiseizoen te veel nitraatresidu is, spoelt dit door naar het grond-en oppervlaktewater. Bijgevolg zorgt dit voor vervuiling van de waterlopen.

Waarom controleert de Mestbank staalnemers?

Voor een algemene opvolging van de hoeveelheid nitraat laat de Mestbank op eigen initiatief het nitraatresidu bepalen, maar in sommige gevallen moeten landbouwers zelf staalnemers inzetten. De Mestbank gaat dan na of er wel genoeg stalen worden genomen, die voldoende gespreid worden over het perceel. Op deze manier streeft ze naar een verbetering van de waterkwaliteit.

Wilt u weten hoe zo’n controle op nitraatresidustaalname in zijn werk gaat? Het Vlaams infocentrum voor land- en tuinbouw volgde Magda en Carine van de Mestbank en vertelt er alles over in dit artikel.

Comments are closed.